2017
FARMAKOTERAPIA W KARDIOLOGII – STANDARDY A RZECZYWISTOŚĆ W PRAKTYCE 2017

09 grudnia 2017r., Centrum Kongresowe, Politechnika Wrocławska, Wrocław