2017
KURS DOSKONALĄCY „REPETYTORIUM Z HEMATOLOGII LABORATORYJNEJ”

15-16 grudnia 2017r., UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ, GDAŃSK